Charakteristika

Nejznámější australský papoušek. Přírodní zbarvení andulky na prsech, břichu, bokách, spodních křídelních krovkách a ocasních krovkách je jasně zelené. Čelo, přední část temene, tváří a hrdlo je žluté. Zobák je olivově šedý, ozobí je u hnízdící samice hnědavé, u samce modré. Duhovka je bílá, nohy šedomodré. Andulky chované v zajetí mohou mít ty nejrůznější barvy, existuje mnoho barevných mutací.

Výskyt: Celá Austrálie s výjimkou některých pobřežních oblastí. Chybí v Tasmánii. S úspěchem byla vysazena i na jiných místech ve světě.

Prostředí: Vyhledává zalesněné porosty blízko vodních toků. Najdeme ji i v travnaté savaně, suchých křovinatých oblastech i otevřených polopouštních biotopech. Za potravou létá i velké vzdálenosti.

Rozmnožování: Hnízdí v dutinách stromů, i ve skalních či zemních děrách. Samice snáší 4–6 vajec, sama je zahřívá, inkubace trvá 18 dní. Mláďata po 30 dnech opouštějí hnízdo. Po třech měsících přepeřují do šatstva dospělých ptáků.

Zajímavosti: Do Evropy andulky přivezl Gould již v roce 1840. Kolem roku 1850 se již s úspěchem v Evropě odchovávaly.